Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Misja i Wizja

MISJA: Dobre prawo pracy

CEL: Poprawa jakości prawa pracy oraz praktyki jego stosowania

ŚRODKI:   Legislacja

 • Uczestniczyć w tworzeniu prawa
 • Promować dobre i praktyczne zmiany prawa oraz sposoby jego stosowania

                 Działalność wewnętrzna

 • Doskonalić wiedzę członków, prowadzić wymianę doświadczeń i wiedzy między członkami (bardzo specjalistyczne dyskusje z uczestnictwem zaproszonych gości na wyselekcjonowane problematyczne zagadnienia)
 • Integracja środowiska

                 Działalność zewnętrzna

 • Dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami z osobami zajmującymi się prawem pracy z poza stowarzyszenia (konferencje, szkolenia, publikacje, warsztaty praktyczne)
 • Współpracować z organizacjami pracodawców, izbami przemysłowymi i związkami zawodowymi

                 Prowadzenie powyższych działań:

 • Wyrażając opinię środowiska prawników zajmujących się prawem pracy
 • Współpracując z samorządami zawodowymi oraz organizacjami o zbliżonych celach
 • Działając niezależnie od interesów pracodawców lub pracowników

LEGISLACJA

 1. Rejestracja/zgłoszenie

1. Wniosek do MPiPS Departament Prawa Pracy (lub każdy inny podmiot np. MF, który prowadzi prace nad projektem ustawy) o uwzględnienie stowarzyszenia w konsultacjach dotyczących projektów aktów normatywnych (wniosek ogólny lub/i do konkretnego projektu ustawy wniosek zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem – po opublikowaniu w BIP).
2. Wniosek do Sejmu RP Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (tematyka prawa pracy) (komisja stała) – wniosek o zaproszenie stowarzyszenia na posiedzenia Komisji (wniosek ogólny lub/i dotyczący konkretnego projektu – strony internetowe Sejmu RP).
3. Wniosek do Sejmu RP Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach ( w tym KP) o zaproszenie stowarzyszenia na posiedzenia Komisji - wniosek o zaproszenie stowarzyszenia na posiedzenia Komisji (wniosek ogólny lub/i dotyczący konkretnego projektu – strony internetowe Sejmu RP).
4. Zgłoszenie stowarzyszenia do procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską (rejestracja on-line).
5. Rozważenie celowości wpisania stowarzyszenia do rejestru zawodowych lobbystów prowadzonego przez MSWiA.

 1. Organizacja spotkań / nawiązywanie kontaktów

6. Spotkanie w MPiPS Departament Prawa Pracy Dyrektor Eugenia Gienieczko celem zaprezentowania stowarzyszenia.
7. Nawiązanie kontaktu z Przewodniczącymi Komisji Sejmowych celem zaprezentowania stowarzyszenia: Przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomirem Piechotą (PO) oraz Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Jerzym Kozdroniem (PO).

 1. Komisja ds. Legislacji

8. Powołanie i wybór członków Komisji ds. Legislacji (ok. 5 osób).
9. Podział zadań pomiędzy członków celem zapewnienia ciągłości pracy Komisji: wybór osoby odpowiedzialnej za poszczególne czynności „Monitorowania” oraz zasad opiniowania projektów aktów prawnych.
10. Utworzenie skrzynki mailowej do kontaktu ze stowarzyszeniem/Komisją ds. Legislacji.

 1. Monitorowanie

11. Stałe monitorowanie stron BIP Centrum Legislacji Rządowej, MPiPS oraz Sejmu RP celem uzyskania informacji o projektowanych zmianach aktów normatywnych regulujących tematykę prawa pracy.
12. Zgłaszanie zainteresowania pracami nad konkretnymi projektami aktów normatywnych (zgłoszenie na formularzu urzędowym).
13. Monitorowanie terminarza wysłuchań publicznych dotyczących projektów aktów normatywnych.
14. Przygotowywanie opinii prawnych założeń i projektów aktów normatywnych.
15. Wspieranie inicjatyw ustawodawczych.
16. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji w Polsce i za granicą / organizowanie spotkań.
17. Prowadzenie korespondencji.
18. Cykliczne spotkania członków Komisji ds. Legislacji.
19. Założenie i prowadzenie rejestru wystąpień oraz opinii prawnych stowarzyszenia.