Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Prawa Pracy skupia ekspertów w tej specjalności, którzy swoją pracę zawodową połączyli z tą dziedziną prawa. Jedyny cel, który przyświeca Stowarzyszeniu, to dążenie do podnoszenia jakości prawa pracy oraz praktyki jego stosowania. Cel ten został obrany przede wszystkim ze względu na jego społeczną doniosłość, ale również ze względu na to, że prawo pracy jest codziennym warsztatem pracy Członków organizacji. Stowarzyszenie nie reprezentuje interesów żadnych grup społecznych ani zawodowych. Nie reprezentuje interesów pracodawców, ani interesów pracowników, ani interesów związków zawodowych. Nie reprezentuje też interesów żadnych grup zawodowych, takich jak adwokaci czy radcy prawni lub prawnicy dużych czy małych kancelarii. Stowarzyszenie działa w obiektywnie pojętym interesie społecznym, podejmując działania skierowane na ulepszenie jakości prawa pracy oraz jakości jego praktyki. Działania, które Stowarzyszenie w tym celu podejmuje to:

1) uczestniczenie w procesie tworzenia prawa;
2) wyrażanie opinii środowiska prawników zajmujących się prawem pracy;
3) promowanie dobrych i praktycznych zmian w prawie oraz sposobów jego stosowania;
4) współpracę z organizacjami pracodawców, izbami przemysłowymi i związkami zawodowymi;
5) współpracę z samorządami zawodowymi oraz organizacjami o zbliżonych celach;
6) działanie niezależne od interesów pracodawców i pracowników;
7) doskonalenie wiedzy członków, prowadzenie wymiany doświadczeń i wiedzy między członkami.

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawione praw publicznych i legitymujące się tytułem magistra prawa, które przez okres co najmniej 5 lat wykonywały w większości swego czasu poświęconego na pracę zawodową czynności wymagające wiedzy z zakresu prawa pracy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność legislacyjną, zewnętrzną i wewnętrzną, które wspierane są przez dział finansowy.